Monday, 16/05/2022 - 15:00|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ SĐT VP:0533823827- HT: 0913875234   - Email: thptcuatungqt@quangtri.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số điểm mới về đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023

Một số điểm mới về đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023

1. Đăng ký dự tuyển vào LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT TỈNH

a) Các thức đăng ký dự tuyển:

- Thí sinh thực hiện đăng ký dự tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinh.quangtri.edu.vn/nophoso  hoặc đến tại Trường Phổ thông DTNT tỉnh để được hỗ trợ thực hiện.

- Trong quá trình đăng ký, thí sinh phải chuẩn bị các loại giấy tờ liên quan để cập nhật lên hệ thống. Thí sinh tốt nghiệp THCS các năm trước hoặc thí sinh ngoại tỉnh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển mang theo các loại hồ sơ tại mục 1 của Phụ lục này đến Trường Phổ thông DTNT tỉnh để được hỗ trợ thực hiện.

Lưu ý: Đối với học sinh trường phổ thông DTNT cấp huyện (thuộc diện tuyển thẳng và trường công lập có cấp học THPT), khi đăng ký nguyện vọng 2, không cần cập nhật minh chứng đang học tại trường phổ thông DTNT huyện lên hệ thống.

b) Nguyện vọng dự tuyển:

- Ngoài việc đăng ký dự tuyển vào Trường Phổ thông DTNT tỉnh, thí sinh đồng thời được đăng ký nguyện vọng 2 vào một trường công lập khác có cấp học THPT. Các thí sinh không trúng tuyển vào Trường Phổ thông DTNT tỉnh được tham gia xét tuyển đồng thời với các thí sinh đăng ký vào trường này.

- Trường hợp nguyện vọng 2 là trường có tổ chức thi thì thí sinh phải tham gia dự thi như những thí sinh đăng ký vào trường này.

c) Thời gian đăng ký dự tuyển: Từ ngày 27/5 đến 16h30’ ngày 30/5/2022:

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinh.quangtri.edu.vn/nophoso

- Hội đồng Tuyển sinh có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác thông tin của thí sinh tốt nghiệp THCS các năm trước hoặc thí sinh ngoại tỉnh; bố trí cán bộ kỹ thuật trực hỗ trợ thí sinh đăng ký dự tuyển, đồng thời rà soát tính hợp lệ của các loại hồ sơ tuyển thẳng, chế độ ưu tiên (Lưu ý về nguyện vọng 2 đăng ký dự tuyển vào một trường công lập khác có cấp học THPT của thí sinh

2. Đăng ký dự tuyển LỚP 10 CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP CÓ CẤP HỌC THPT

a) Các thức đăng ký dự tuyển:

- Thí sinh thực hiện đăng ký dự tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinh.quangtri.edu.vn/nophoso hoặc đến tại trường đăng ký để được hỗ trợ thực hiện.

- Trong quá trình đăng ký, thí sinh phải chuẩn bị các loại giấy tờ liên quan để cập nhật lên hệ thống. Thí sinh tốt nghiệp THCS các năm trước hoặc thí sinh ngoại tỉnh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển mang theo các loại hồ sơ tại mục 1 của Phụ lục này đến trường muốn đăng ký để được hỗ trợ thực hiện.

Lưu ý: Đối với học sinh trường phổ thông DTNT cấp huyện (thuộc diện tuyển thẳng và trường công lập có cấp học THPT), khi đăng ký dự tuyển, không cần cập nhật minh chứng đang học tại trường phổ thông DTNT huyện lên hệ thống.

b) Thời gian đăng ký dự tuyển: Từ ngày 27/5 đến 16h30’ ngày 31/5/2022:

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinh.quangtri.edu.vn/nophoso

- Hội đồng Tuyển sinh có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác thông tin của thí sinh tốt nghiệp THCS các năm trước hoặc thí sinh ngoại tỉnh; bố trí cán bộ kỹ thuật trực hỗ trợ thí sinh đăng ký dự tuyển, đồng thời rà soát tính hợp lệ của các loại hồ sơ tuyển thẳng, chế độ ưu tiên.

Lưu ý: Chậm nhất vào 17h00’ ngày 31/5/2022, sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự tuyển, căn cứ vào số lượng đăng ký, các hội đồng tuyển sinh thông báo công khai phương thức tuyển sinh cho thí sinh được biết.

3. Đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

a) Năm học 2022-2023, Trường chuyên tuyển sinh các lớp chuyên: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử-Địa lý, Tiếng Anh và một lớp không chuyên.

b) Cách thức đăng ký dự tuyển: Thí sinh đăng ký dự tuyển qua 2 vòng:

- Vòng 1 (tất cả các thí sinh phải qua sơ tuyển vòng 1): Thí sinh thực hiện đăng ký dự tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinh.quangtri.edu.vn/nophoso  hoặc đến tại Trường chuyên để được hướng dẫn hỗ trợ thực hiện. Trong quá trình đăng ký, thí sinh phải chuẩn bị các loại giấy tờ liên quan đến diện tuyển thẳng (nếu có) để cập nhật lên hệ thống. Thí sinh ngoại tỉnh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển mang theo các loại hồ sơ tại mục 1 của Phụ lục này đến Trường chuyên để được hướng dẫn hỗ trợ thực hiện.

* Lưu ý: Khi đăng ký, thí sinh phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Học sinh đã tốt nghiệp THCS; có độ tuổi theo quy định; có đủ hồ sơ hợp lệ; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không trong thời gian bị kỷ luật cấm tham gia dự tuyển;

+ Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ loại Khá trở lên;

+ Xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại Khá trở lên;

+ Điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn đăng ký dự thi: từ 8,0 điểm trở lên đối với các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Tiếng Anh; từ 7,5 điểm trở lên đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý.

- Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những thí sinh đủ điều kiện qua sơ tuyển vòng 1.

c) Nguyện vọng dự tuyển: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng, theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

- Nguyện vọng 1 (bắt buộc): Đăng ký dự thi vào một môn chuyên trong số các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

- Nguyện vọng 2 (không bắt buộc): Đăng ký dự tuyển vào một môn chuyên khác nếu không trúng tuyển vào môn chuyên đã đăng ký, theo nguyên tắc:

+ Môn chuyên Toán và Vật lý được đăng ký vào môn chuyên Tin học.

+ Môn chuyên Hóa học được đăng ký vào môn chuyên Sinh học.

+ Môn chuyên Ngữ văn và Tiếng Anh được đăng ký vào 1 trong 2 môn chuyên: Lịch sử hoặc Địa lý.

+ Nguyện vọng này chỉ được xét khi môn chuyên khác xét chưa đủ chỉ tiêu được giao.

- Nguyện vọng 3 (không bắt buộc): Đăng ký dự tuyển vào lớp không chuyên nếu không trúng tuyển vào nguyện vọng 1 hoặc không trúng tuyển vào nguyện vọng 2 (nếu có).

- Nguyện vọng 4: Đăng ký dự tuyển vào một trường công lập khác có cấp học THPT nếu không trúng tuyển vào Trường chuyên. Thí sinh không trúng tuyển vào Trường chuyên được tham gia dự tuyển đồng thời với các thí sinh khác có cùng nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào trường này. Trường hợp trường đăng ký dự tuyển ở nguyện vọng 4 là trường không tổ chức thi thì thí sinh được tham gia dự tuyển bằng phương thức Xét tuyển; trường hợp trường đăng ký dự tuyển ở nguyện vọng 4 là trường có tổ chức thi thì thí sinh được tham gia dự tuyển bằng phương thức Kết hợp thi tuyển với xét tuyển (thí sinh không phải dự thi ở trường này; điểm thi 3 môn chung của thí sinh khi thi vào Trường chuyên sẽ là điểm thành phần để tham gia xét tuyển).

d) Thời gian đăng ký dự tuyển:

- Từ ngày 27/5 đến 16h30’ ngày 31/5/2022:

+ Các thí sinh đăng ký dự tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinh.quangtri.edu.vn/nophoso

+ Hội đồng Tuyển sinh có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác thông tin của thí sinh ngoại tỉnh (nếu có); bố trí cán bộ kỹ thuật trực hỗ trợ thí sinh đăng ký dự tuyển (Lưu ý về nguyện vọng 4 đăng ký dự tuyển vào một trường công lập khác có cấp học THPT của thí sinh).

+ Rà soát tính hợp lệ của các loại hồ sơ tuyển thẳng, miễn thi. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Hội đồng Tuyển sinh phải báo ngay cho thí sinh được biết để điều chỉnh.

- Ngày 01/6/2022: Hội đồng tuyển sinh thực hiện các công việc sau:

+ Xử lý dữ liệu, báo cáo số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển về Phòng QLCL-CNTT. Số liệu báo cáo phải chính xác theo từng điểm thi (nếu tổ chức 2 điểm thi trở lên), gồm: số lượng thí sinh mỗi điểm thi, số lượng thí sinh các môn thi, phòng thi của mỗi điểm thi.

+ Niêm yết danh sách thí sinh dự thi theo phòng thi, điểm thi.


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết