Thứ sáu, 19/01/2018 - 20:15|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
 • Nguyễn Trọng Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT Chi bộ - TTCM tổ Vật Lí
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0984775272
  • Email:
   nguyentrongbinhct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Quốc Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTĐoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01689497466
  • Email:
   quanthuy81@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đức Đường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0935725045
  • Email:
   duongcuatung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0982664606
  • Email:
    huyhung9779@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01202315033
  • Email:
   binhhangnip@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Khuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   n.khuyen2489@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: