Thứ sáu, 19/01/2018 - 20:18|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
 • Trần Quang Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0917065067
  • Email:
   thugvt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Quang Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0982148811-0945421456
  • Email:
   hungthptct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Chí Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0986282395
  • Email:
   nghiacuatung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   trathptct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Huyền Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   lyhuyen145@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Công Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0985042108- 0913042108
  • Email:
   buiconghung1984@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Mai Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01694353448
  • Email:
   nguyenmaithanh256@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Xuân Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0941392246
  • Email:
   hoagvtct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: