Friday, 20/04/2018 - 07:52|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
 • Nguyễn Thế Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0932467626
  • Email:
   thethang72@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Trọng Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   tronghaitheduc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Trung Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   vietthptct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   ngophuongthaotdct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Ngọc Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01288624971
  • Email:
   ngoclongct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: