Friday, 20/04/2018 - 07:54|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
 • Phạm Thị Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   phamtuananhct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Nhị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0944509119
  • Email:
   lethinhicuatung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Quỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   sactigon86@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Quang Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01243204789
  • Email:
   khoikhuynhdiep123@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0945255357
  • Email:
   nguyenthihoaiqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0987941449
  • Email:
   lethihue.ct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0977423949
  • Email:
   vochicongqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: