Monday, 23/07/2018 - 14:12|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ SĐT VP:0533823827- HT: 0913875234   - Email: thptcuatungqt@quangtri.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM Tổ Lịch sử - GDCD
  • Điện thoại:
  • Email:
   huongct63@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Ngọc Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0946006978
  • Email:
   ngoclamthptct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
  • Email:
   lethihoact79@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thanh long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0915033366
  • Email:
   longcdct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0914206749
  • Email:
   soncavn08@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ: