Friday, 17/08/2018 - 04:44|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ SĐT VP:0533823827- HT: 0913875234   - Email: thptcuatungqt@quangtri.edu.vn
 • Trần Hữu Dực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ,Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0984177995-0913875234
  • Email:
   duccuatung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Minh Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT HCVP
  • Điện thoại:
   0915056345
  • Email:
   ngominhlongct345@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TP Tổ HCVP
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Sáng Tác
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0941848059
  • Email:
   sangtac152@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hồng Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01683307305
  • Email:
   hongphuqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
   hoangphuoc1102@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01238991537
  • Email:
   lehienqt.82@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thùy Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   16/11/1983
  • Email:
   thuyvanc3ct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: