Sunday, 20/10/2019 - 02:24|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ SĐT VP:0533823827- HT: 0913875234   - Email: thptcuatungqt@quangtri.edu.vn
 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01238991537
  • Email:
   lehienqt.82@gmail.com
 • Trần Hữu Dực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ,Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0984177995-0913875234
  • Email:
   duccuatung@gmail.com
 • Ngô Minh Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT HCVP
  • Điện thoại:
   0915056345
  • Email:
   ngominhlongct345@gmail.com