Monday, 16/05/2022 - 14:43|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ SĐT VP:0533823827- HT: 0913875234   - Email: thptcuatungqt@quangtri.edu.vn
 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01238991537
  • Email:
   lehienqt.82@gmail.com
 • Ngô Quyết Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng-Bí thư Chi bộ
  • Điện thoại:
   0935500999
  • Email:
   ngoquyetchien.tthn@quangtri.gov.vn
 • Ngô Minh Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT HCVP
  • Điện thoại:
   0915056345
  • Email:
   ngominhlongct345@gmail.com