Friday, 20/04/2018 - 08:12|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
 • Lê Song Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV-TTCM Anh văn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0911558456
  • Email:
   lesongquanct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0905820559
  • Email:
   nghianguyenthi77@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0967881709
  • Email:
   thanhmaile88@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tạ Thị Thùy Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01682714341
  • Email:
   thuynhung.et.87@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0945217045
  • Email:
   buianhtuan257@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0915013474
  • Email:
   comleha@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: