Thứ sáu, 19/01/2018 - 20:14|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
 • Lê Thị Huê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0987941449
  • Email:
   lethihue.ct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0975320827
  • Email:
   thanhhongck@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thành Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0973454174
  • Email:
   nguyenthanhluanspt89@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Ngọc Kính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01699610589
  • Email:
   ngockinh.it@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Thúy Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01222430329
  • Email:
   ha749905@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Thị Phương Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   phuongchict@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Thúy Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0905864572
  • Email:
   thuyquynhctcn10@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: