Friday, 20/04/2018 - 08:00|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
 • Trần Hữu Dực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ,Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0984177995-0913875234
  • Email:
   duccuatung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Trọng Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT Chi bộ - TTCM tổ Vật Lí
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0984775272
  • Email:
   nguyentrongbinhct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Quang Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0917065067
  • Email:
   thugvt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Song Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV-TTCM Anh văn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0911558456
  • Email:
   lesongquanct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Hồng Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0988037171
  • Email:
   hongthuyctsinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: