Sunday, 20/10/2019 - 13:17|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ SĐT VP:0533823827- HT: 0913875234   - Email: thptcuatungqt@quangtri.edu.vn
 • Trần Hữu Dực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ,Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0984177995-0913875234
  • Email:
   duccuatung@gmail.com
 • Nguyễn Trọng Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT Chi bộ - TTCM tổ Vật Lí
  • Điện thoại:
   0984775272
  • Email:
   nguyentrongbinhct@gmail.com
 • Trần Quang Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên - Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0917065067
  • Email:
   thugvt@gmail.com
 • Lê Song Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV-Phó Hiệu Trưởng -TTCM Anh văn
  • Điện thoại:
   0911558456
  • Email:
   lesongquanct@gmail.com