Thứ sáu, 19/01/2018 - 20:13|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
 • Nguyễn Văn Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   trathptct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hà Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P CT Công Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0977208493
  • Email:
   anhlanbb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0915013474
  • Email:
   comleha@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Trung Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   vietthptct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Thúy Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0905864572
  • Email:
   thuyquynhctcn10@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: