Thứ hai, 16/05/2022 - 16:11|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ SĐT VP:0533823827- HT: 0913875234   - Email: thptcuatungqt@quangtri.edu.vn
 • Lê Trung Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công Đoàn trường
  • Email:
   vietthptct@gmail.com
 • Lê Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0915013474
  • Email:
   comleha@gmail.com
 • Võ Thúy Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0905864572
  • Email:
   thuyquynhctcn10@gmail.com
 • Nguyễn Văn Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn trường
  • Email:
   trathptct@gmail.com