Thursday, 19/05/2022 - 10:09|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ SĐT VP:0533823827- HT: 0913875234   - Email: thptcuatungqt@quangtri.edu.vn
 • Ngô Quyết Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng-Bí thư Chi bộ
  • Điện thoại:
   0935500999
  • Email:
   ngoquyetchien.tthn@quangtri.gov.vn
 • Trần Quang Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên - Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0917065067
  • Email:
   thugvt@gmail.com
 • Hà Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV-PCT Công Đoàn trường-TTCM
  • Điện thoại:
   0977208493
  • Email:
   anhlanbb@gmail.com
 • Lê Song Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV- PBT Chi bộ-Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0911558456
  • Email:
   lesongquanct@gmail.com
 • Lê Ánh Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Đoàn trường
  • Email:
   anhkhanh.dhsp.2009@gmail.com