Thứ năm, 19/05/2022 - 09:47|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ SĐT VP:0533823827- HT: 0913875234   - Email: thptcuatungqt@quangtri.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mai Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   01694353448
  • Email:
   nguyenmaithanh256@gmail.com
 • Nguyễn Xuân Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0941392246
  • Email:
   hoagvtct@gmail.com
 • Bùi Công Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0985042108- 0913042108
  • Email:
   buiconghung1984@gmail.com
 • Trần Ngọc Kính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0399610589
  • Email:
   ngockinh.it@gmail.com
 • Nguyễn Thành Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0973454174
  • Email:
   nguyenthanhluanspt89@gmail.com
 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   0975320827
  • Email:
   thanhhongck@gmail.com
 • Nguyễn Quang Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0982148811-0945421456
  • Email:
   hungthptct@gmail.com
 • Trần Chí Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   0986282395
  • Email:
   nghiacuatung@gmail.com
 • Nguyễn Văn Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn trường
  • Email:
   trathptct@gmail.com