Sunday, 20/10/2019 - 13:11|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ SĐT VP:0533823827- HT: 0913875234   - Email: thptcuatungqt@quangtri.edu.vn
 • Lê Trung Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công Đoàn trường
  • Email:
   vietthptct@gmail.com
 • Võ Thúy Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0905864572
  • Email:
   thuyquynhctcn10@gmail.com
 • Lê Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0915013474
  • Email:
   comleha@gmail.com
 • Trần Hữu Dực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ,Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0984177995-0913875234
  • Email:
   duccuatung@gmail.com
 • Trần Quang Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên - Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0917065067
  • Email:
   thugvt@gmail.com
 • Nguyễn Văn Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn trường
  • Email:
   trathptct@gmail.com
 • Hà Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P CT Công Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0977208493
  • Email:
   anhlanbb@gmail.com
 • Trần Quốc Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTĐoàn trường
  • Điện thoại:
   01689497466
  • Email:
   quanthuy81@gmail.com
 • Lê Ánh Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Đoàn trường
  • Email:
   anhkhanh.dhsp.2009@gmail.com