Thứ bảy, 20/01/2018 - 16:10|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
 • Trần Hữu Dực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ,Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0984177995-0913875234
  • Email:
   duccuatung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Trọng Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT Chi bộ - TTCM tổ Vật Lí
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0984775272
  • Email:
   nguyentrongbinhct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Quang Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0917065067
  • Email:
   thugvt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Quang Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0982148811-0945421456
  • Email:
   hungthptct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   trathptct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0975814241
  • Email:
   buicamnhung87@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hà Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P CT Công Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0977208493
  • Email:
   anhlanbb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Song Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV-TTCM Anh văn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0911558456
  • Email:
   lesongquanct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thế Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0932467626
  • Email:
   thethang72@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Quốc Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTĐoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01689497466
  • Email:
   quanthuy81@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Quỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   sactigon86@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Ánh Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   anhkhanh.dhsp.2009@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: