Tuesday, 22/01/2019 - 11:29|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ SĐT VP:0533823827- HT: 0913875234   - Email: thptcuatungqt@quangtri.edu.vn
 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   0975320827
  • Email:
   thanhhongck@gmail.com
 • Trần Thị Thúy Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   01222430329
  • Email:
   ha749905@gmail.com
 • Trần Hữu Dực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ,Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0984177995-0913875234
  • Email:
   duccuatung@gmail.com
 • Nguyễn Trọng Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT Chi bộ - TTCM tổ Vật Lí
  • Điện thoại:
   0984775272
  • Email:
   nguyentrongbinhct@gmail.com
 • Trần Quang Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên - Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0917065067
  • Email:
   thugvt@gmail.com
 • Nguyễn Quang Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0982148811-0945421456
  • Email:
   hungthptct@gmail.com
 • Trần Chí Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   0986282395
  • Email:
   nghiacuatung@gmail.com
 • Nguyễn Văn Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn trường
  • Email:
   trathptct@gmail.com
 • Ngô Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0975814241
  • Email:
   buicamnhung87@gmail.com
 • Hà Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P CT Công Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0977208493
  • Email:
   anhlanbb@gmail.com
 • Lê Song Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV-Phó Hiệu Trưởng -TTCM Anh văn
  • Điện thoại:
   0911558456
  • Email:
   lesongquanct@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Điện thoại:
   0905820559
  • Email:
   nghianguyenthi77@gmail.com